OSP GMINY WICKO

ODDZIAŁ GMINNY ZOSP RP W WICKU

WICKO
WRZEŚCIE
STRZESZEWO
ŁEBIENIEC

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wicku 21 maja 2016

Na podstawie § 61 ust 2, § 62 ust. 2 i § 64 ust. 1 pkt. 7 Statutu Związku OSP RP Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wicku postanawia:

 § 1.

 Zwołać Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wicku w dniu 21 maja 2016 r.

 § 2.

 Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP powinny poprzedzić walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze wszystkich OSP - członków zwyczajnych Związku.

 § 3.

 W zjeździe uczestniczyć będą delegaci OSP i przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP- w liczbie określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

 § 4.

 W skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wchodzą przedstawiciele wszystkich OSP - członków zwyczajnych Związku w liczbie określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

 § 5.

 Odpowiedzialnymi za realizację tej uchwały czyni się prezesów poszczególnych OSP oraz prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

 § 6.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zestawienie liczby delegatów OSP na Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP i przedstawicieli OSP - członków zwyczajnych Związku do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Wicku

Lp.

OSP

Liczba członków

Liczba delegatów na zjazd oddziału

Liczba przedstawicieli

do zarządu oddziału

1.

Wicko

50 5 3
2.

Wrzeście

30 5 2
3.

Łebieniec

45 5 2
4.

Strzeszewo

40 5 2

RAZEM

  20    9 *
* możliwość zwiększenia dodatkowo do 20 %  -  od 9 do  2

Razem Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

11

 

 * uprawnienie zjazdu do zwiększenia (do 20 %) liczby członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

c) 2016-2019 ODDZIAŁ GMINNY ZOSP RP W WICKU
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 58 059
Wczoraj: 47
Dzisiaj: 31
Online: 2
Licznik odwiedzin: 58 059/47/31/2