OSP GMINY WICKO

ODDZIAŁ GMINNY ZOSP RP W WICKU

WICKO
WRZEŚCIE
STRZESZEWO
ŁEBIENIEC

Zebranie sparwozdawczo - wyborcze w OSP Łebieniec

Zebranie OSP Łebieniec w dniu 13 lutego 2016 r. zakończyło zebrania sparwozdawczo - wyborcze jednostek OSP z terenu Gminy Wicko.  Uczestniczący w zebraniu Wójt Gminy Wicko, poinformował członków OSP o planach związanych z przygotowywaną budową remizy OSP Łebieniec (dobudowa do istniejącej świetlicy wiejskiej dwóch stanowisk garażowych wraz z zapleczem sanitarno - biurowym).  Projekt wraz z pozwoleniem na budowę powinien zostać wykonany na poczatku drugiej połowy bieżącego roku. Nowy skład władz OSP Łebieniec w znajduje się zakładce Zarząd.

c) 2016-2019 ODDZIAŁ GMINNY ZOSP RP W WICKU
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 52 725
Wczoraj: 13
Dzisiaj: 7
Online: 2
Licznik odwiedzin: 52 725/13/7/2